Dampdicht [ThermoSklent]

Steeds meer gebouwen en woningen worden mechanisch geventileerd. Dit heeft gevolgen voor de constructie van daken. Als woonvocht namelijk mechanisch wordt weg geventileerd, dan hoeft de dakconstructie dit niet meer te doen.

Dampdichtheid

Bij een dampdichte constructie is het essentieel dat er geen vocht in de isolatie en dakconstructie kan dringen. Om dit te voorkomen, is een eenvoudig dampscherm niet voldoende. De naden en dakdoorbrekingen zijn dan niet voldoende dampdicht. Ridder geeft alleen garantie op systemen die een voldoende dampdichtheids-waarde [Sd] hebben. Sd, ook wel de dampdiffusieweerstand genoemd, geeft aan hoeveel weerstand een materiaal biedt tegen de doorlaat van waterdamp ten opzichte van lucht.

Opbouw dampdichte achterconstructie

  1. Een dampdichtheidswaarde van 1500 realiseren wij door een alubituum scherm op een constructieve onderconstructie aan te brengen. Beton, canalureplaat, kalkzandsteen en gordingen met daarop multiplex zijn mogelijke onderconstructies. Extra aandacht verdienen dakdoorbrekingen als dakkapellen, dakramen en schoorstenen.
  2. Is het dampscherm aangebracht, dan worden hierop speciale isolatieplaten voor leistenen daken en gevels – genaamd ThermoSklent – gemonteerd. Deze platen hebben een multiplex bovenzijde waarop de leistenen kunnen worden bevestigd. De schroeven om de platen te bevestigen doorbreken weliswaar het dampscherm, maar door de hitte van de draaiing van de schroef verkleeft het scherm weer dampdicht aan de schroef. Deze ThermoSklent platen zijn leverbaar van 115 mm [rc 2,9] tot 235 mm [rc 6,3].
  3. Ten slotte monteren we tussen de ThermoSklent plaat en het leisteen een dampopen waterkerende folie. Deze voert het condensatievocht af.

Voordelen

Voordelen van een dampdicht systeem zijn:

  • eenvoudigere detaillering [geen luchtinlaat en -uitlaat nodig]
  • dunnere pakketopbouw [geen luchtspouw nodig: 115 mm dikke constructie bereikt rc van 2,9]
  • minder brandgevoelig dan geventileerde houten constructie
  • hoge isolatiewaarden mogelijk [tot rc 6,3]
  • heel snel waterdicht*

* Eerst wordt nog een alubitumen scherm aangebracht. Vervolgens kan – gelijktijdig met het aanbrengen van het leistenen dak – gestart worden met de afbouw binnen in het gebouw. Bij een geventileerde constructie is het dak pas waterdicht als de bedekking 100% gereed is.

Valkuilen

Valkuilen bij dampdichte constructies zijn sandwich- en HSB elementen waarvan de fabrikant garandeert dat deze dampdicht zijn. De onderlinge connecties zijn dit echter niet. Of een structuurmat, waarvan de fabrikant garandeert dat deze ventileert. Feitelijk ventileren deze matten alleen het condensatievocht onder het leisteen en niet het woonvocht uit de onderliggende constructie.

Concluderend is essentieel bij dampdichte achterconstructies dat een goed scherm op een goede manier wordt aangebracht. Wij adviseren ThermoSklent, omdat dit product speciaal is ontwikkeld voor leistenen daken en gevels en door ons en de leverancier wordt gegarandeerd.