Kwaliteitsnorm

Ridder Leidekkers en Koperslagers werkt volgens diverse richtlijnen. Zo kunt u erop vertrouwen dat onze interne organisatie voldoet aan de hoogste standaard. En dat de kwaliteit van het werk – geleverd door onze ambachtsmensen op het project – door een certificeringorganisatie wordt beoordeeld. Verder werkt Ridder alleen met lei- en natuursteen en metalen die CE en KOMO zijn gecertificeerd. Specifieke keuringsrapporten van de diverse lei- en natuursteen vindt u zijn te vinden in het menu Producten.

Gecertificeerd leidekker

Ridder is gecertificeerd leidekker en werkt volgens de beoordelingsrichtlijn voor leien BRL_1513 en uitvoeringsrichtlijnen voor dakbedekkingconstructies met leien van natuursteen URL_0538.

Alle projecten onderhoud  en restauratie monumenten worden door Ridder Leidekkers en Koperslagers  uitgevoerd volgens het ERM / SKG-IKOB - Procescertificaat “onderhoud en restauratie monumenten”, BRL_4000_Onderhoud_en_restauratie_van_monumenten.

Nederlandse Vereniging van Leidekkers (NVVL)

Ridder is lid van de Nederlandse Vereniging van Leidekkers. Ambachtelijk vakmanschap, een rijke ervaring en kwaliteit zijn de belangrijkste kenmerken die de leden van de Vereniging van Leidekkers in Nederland gemeenschappelijk hebben.

Richtlijnen koperwerk

Voor elke kopersoort in combinatie met een systeem zoeken wij de meest geschikte normering. Zo hanteren wij voor koperwerken de richtlijnen van twee grote koperfabrieken KME en Luvata. Daarnaast is Ridder gecertificeerd Zinkmeester en werkt volgens de nationale beoordelingsrichtlijn BRL_1513 en de richtlijnen voor zinken dak- en gevelconstructies BRL 5212 en koperen dak- en gevelconstructies zink - koper URL.

FSC Certificering

Bij de verwerking van houten achter constructies wordt steeds vaker de eis gesteld om FSC hout toe te passen en dat dient te worden geleverd door een daartoe gecertificeerde onderneming. In het kort komt FSC erop neer dat het hout duurzaam wordt gebruikt. Geen illegale houtkap en het terug planten van bos, zodanig dat bossen in evenwicht blijven. Ridder ondersteunt dit gedachtegoed en heeft zich daarom gecertificeerd voor FSC. FSC_Project_Certificate

Meer informatie / Downloads

File Size: 124,66 KB
File Type: PDF

File Size: 286,83 KB
File Type: PDF

File Size: 328,13 KB
File Type: PDF

File Size: 126,23 KB
File Type: PDF

File Size: 133,58 KB
File Type: PDF

File Size:
File Type: Bestand