Restauratie

Van oudsher is restauratiewerk een belangrijk onderdeel binnen Ridder. Veel oude gebouwen hebben zinken, koperen of loden daken. Ons vakmanschap komt dus ook hier goed van pas.

One Stop Shop

Veelal komt het een restauratie ten goede als één partij het totale dak renoveert. Renovaties voeren wij dan ook meestal One Stop Shop uit. Dit betekent dat we samen met de opdrachtgever kijken hoe we het dak op een zo verantwoord en economisch mogelijke manier kunnen restaureren. Vervolgens coördineren we het gehele restauratiewerk. Van steigers zetten en slopen tot houten achterconstructie aanbrengen [dakbeschot, dakkapellen] en dak bekleden [metaal, leien of pannen].

Hedendaags comfortniveau

Onze expertise komt extra goed tot uiting in restauraties van monumentale gebouwen waarbij een hedendaags comfortniveau gerealiseerd moet worden. Bij dit soort projecten behalen we het beste resultaat door oude ambachtelijke afwerking te combineren met moderne isolatiematerialen als dampdichte metaaldak isolatiesystemen.