Achterconstructies

Traditioneel worden metalen daken en gevels geventileerd. Vergelijk het met een spouwmuur met een open stootvoeg beneden [luchtinlaat], spouw en open stootvoeg boven [luchtuitlaat]. Tegenwoordig zijn de ventilatiesystemen van gebouwen echter dusdanig geavanceerd, dat ook veel met dampdichte systemen wordt gewerkt.

Draagconstructies

Als draagconstructies worden toegepast beton, canalureplaat, hsb dakdozen en traditionele houten balken. Voor welke constructie wordt gekozen, hangt af van diverse factoren als ontwerp, constructie, isolatie en vereiste uitvoeringssnelheid. Ridder is specialist in de engeneering en realisatie van draagconstructies. Dit doen we in nauw overleg met de andere partners in het bouwproces.

Uiteindelijk gaat het om de buitenkant

Amerikanen zeggen vaak: “don’t put your money in the isolation but in the out warded skin”. Wij sluiten ons daar volledig bij aan. Vaak zien we dat draagconstructies dermate ingewikkeld worden uitgevoerd, dat er geen budget meer overblijft voor mooie gevelbekleding. Wij tekenen per project dan ook de meest economische constructie uit, zodat er niet bezuinigd hoeft te worden op de buitenkant.